Home Posts tagged "ikze"
formats

Co to jest IKZE?

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego IKZE Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 75, poz. 398) wprowadziła zmiany do ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004 r.,  umożliwiające założenie, obok funkcjonującego już indywidualnego konta emerytalnego (IKE), dodatkowego indywidualnego konta zabezpieczenia

(Więcej)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments