Home Wiadomości Pierwsze IKZE w sprzedaży
formats

Pierwsze IKZE w sprzedaży

Od 2 stycznia 2012 r. dwie instytucje finansowe wprowadziły indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. PZU  Życie i Aviva Życie.

Opłaty pobierane od klientów w ramach IKZE będą zbliżone do tych obowiązujących w indywidualnych kontach emerytalnych (IKE, inny produkt służący do oszczędzania na emeryturę). Znamy już pierwsze oferty IKZE ubezpieczycieli  (oprócz nich mogą wprowadzić je także domy maklerskie, banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz powszechne towarzystwa emerytalne).

PZU Życie oferuje w ramach IKZE tylko jeden ubezpieczeniowy fundusz stabilnego wzrostu. Opłata za zarządzanie nim ma wynieść 2 proc. Ubezpieczyciel zapowiada jednak, że w ramach promocji nie będzie jej pobierał do końca tego roku. Trzeba jednak pamiętać, że pieniądze odkładane w tym funduszu są w całości lokowane w subfundusz Stabilnego Wzrostu Mazurek zarządzany przez TFI PZU, które dodatkowo pobiera 2,5 proc. z aktywów.

Aviva oferuje więcej funduszy w ramach IKZE, bo jedenaście. Opłata za zarządzanie aktywami w nich wahają się, w zależności od strategii, do 0 do 3,25 proc.

Druga opłata pobierana od wpłacanych składek w PZU Życie waha się od 4 do 1 %. w zależności od stażu oszczędzania. Im dłuższy tym jest ona niższa i po 11 lat wynosi 1 %. Aviva Życie będzie pobierać opłaty w zależności od wartości zgromadzonych pieniędzy i wybranego wariantu.        Od 4 do 10 proc. Aviva przygotowała ofertę promocyjną IKZE dla klientów korzystających już z ubezpieczeń na życie tej firmy, a także nowych klientów, którzy aktywują bezpłatną usługę iBOK Promocja polega na obniżeniu opłaty od składki do 4 lub 6 proc. w  zależności od wariantu.

Warto pamiętać, że IKZE w firmie ubezpieczeniowej wiąże się z zapłaceniem dodatkowo składki ochronnej. W PZU wynosi ona 5 zł.

Poza tym instytucje pobierają jeszcze inne opłaty i należy na to zwrócić uwagę analizując ich ofertę.

 

Opłaty w IKZE

* dla klientów Aviva Życie lub z jednoczesnym zawarciem umowy aktywującej usługę iBOK

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments