formats

IKZE w pigułce

OSZCZĘDZANIE NA INDYWIDUALNYCH KONTACH ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO Wiek, w którym można założyć sobie program: Od 16 roku życia z tym, że małoletni ma prawo do wpłat tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. Maksymalny limit wpłat: Ustalony jest jako procent podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i

(Więcej)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

Czy to się sprzeda?

W ostatnim czasie kilkanaście instytucji finansowych zadeklarowało w najbliższej przyszłości wprowadzenie do swojej oferty Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego. Poszerzeniem swojej oferty głównie interesują się towarzystwa emerytalne, a także fundusze inwestycyjne. Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego jest nową propozycją w reformie systemu emerytalnego. Ma być on stanowić dodatkową formę oszczędzania i inwestowania na emeryturę. Ten nowy sposób

(Więcej)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

Fundusze emerytalne

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady tworzenia i działania funduszy emerytalnych w Polsce jest ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 34, poz. 189, z późn. zm.). Zgodnie z ustawą fundusz emerytalny jest osobą prawną, której przedmiotem działalności jest gromadzenie środków pieniężnych i ich

(Więcej)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
1 Comment  comments 
formats

Co to jest IKZE?

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego IKZE Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 75, poz. 398) wprowadziła zmiany do ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004 r.,  umożliwiające założenie, obok funkcjonującego już indywidualnego konta emerytalnego (IKE), dodatkowego indywidualnego konta zabezpieczenia

(Więcej)…

 
Tags:
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

Ulga podatkowa!

  Ulga podatkowa – Jak z niej skorzystać? IKZE, czyli indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, będą mogły prowadzić banki, biura i domy maklerskie, towarzystwa ubezpieczeniowe i funduszy inwestycyjnych oraz powszechne towarzystwa emerytalne, zarządzające funduszami emerytalnymi. Zgodnie z prawem instytucje mogą zaoferować swoje produkty w ramach IKZE już w styczniu przyszłego roku.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments