Home Ulga podatkowa Limit wpłat na IKZE w 2017 roku
formats

Limit wpłat na IKZE w 2017 roku

Zgodnie z obwieszczeniem  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  17 listopada 2016 r. wsprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytal-nego w roku 2017 wysokość kwoty wpłat na IKZE w roku 2017 wynosi 5 115,60 zł.

Obwieszczenie opublikowano w Monitorze Polskim z dnia  30  listopada 2016 r.  poz. 1160 .

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments