Home Częste pytania o IKZE Odliczenie kwoty transferu z IKE na IKZE

Odliczenie kwoty transferu z IKE na IKZE

Witam;
Dnia 31.12.2012 r. złożyłem dyspozycję transferu środków z IKE do IKZE. Był to ostatni dopuszczalny przez ustawę termin dokonania takiego transferu. Faktyczne zrealizowanie dyspozycji zostało dokonane przez bank dopiero w styczniu 2013 r. Czy o możliwości odliczenia kwoty transferu decyduje w tym przypadku data dyspozycji czy data księgowania środków?
Expert KIP

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczeniu od dochodu podlegają wpłaty na IKZE dokonane przez podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Za wpłatę na IKZE podlegającą odliczeniu od dochodu w ramach limitu, uznaje się również przeniesienie środków z IKE na IKZE.

Jeżeli złożenie dyspozycji (wniosku) o przeniesienie środków z IKE na IKZE nastąpiło 31 grudnia 2012 r., to należy traktować, że wpłata na IKZE została dokonana w 2012 r. i może być odliczona w zeznaniu składanym za 2012 r. Data zaewidencjonowania przez instytucję prowadzącą IKZE środków pochodzących z przeniesienia z IKE, nie ma znaczenia dla kwalifikacji okresu za który została dokonana ta wpłata.

 

 

 

2 komentarze

  1. Joanna

    Czy osoba będąca na rencie zdrowotnej nie mająca innych dochodów może skorzystać z ulgi podatkowej z tytułu wpłat na IKZE?