Home 2015 Marzec
formats

Limit wpłat na IKZE w 2015 roku

Zgodnie z obwieszczeniem MPiPS z dnia 18 listopada 2014 r. kwota wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2015 wynosi 4750,80 zł. Zgodnie z art. 13a ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1147) na IKZE można co roku

(Więcej)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments